Szent István király ünnepe Abdán (2022.08.20.)

Szent István király ünnepére esik az abdai búcsú. Ez alkalomból Csigó László PPT alelnök úr mondott ünnepi beszédet, majd Balázs atya megáldotta az új kenyeret, és Szabó Zsolt polgármester úr megszegte. Balázs atya elmélkedéséből egy részletet olvashatunk:

“Az ünnep hangsúlya egyre inkább áttolódik a külsőségek felé. Mintha sok ember számára nem is a mondanivaló, hanem …

Olvass tovább

Búcsúzom

Kedves Testvéreim!

Eljött az ideje annak, amikor búcsúznom kell. Ezúton is szeretnék elköszönni tőletek, mint volt öttevényi, börcsi, ikrényi, kunszigeti, abdai plébános, mint egykori mosonszentmiklósi lelkipásztor.

Miként az utolsó szentmiséken, mint helyi lelkipásztor hálából mutattam be a legszentebb áldozatot, úgy most is hálát adok a jó Istennek, hogy ennyi idő megadatott köztetek. Hála és …

Olvass tovább

Hittantábor az Őrségben (2022.06.27-07.01.)

2022. június végén 15-ik alkalommal indultak útnak az abdai, börcsi, ikrényi, kunszigeti és öttevényi hittanos gyerekek Winkler Zsolt atya vezetésével nyári táborozásra. A tíz évvel ezelőtt még gyerek résztvevők immár évről évre csoportvezetőként jönnek velünk. Az idei táborunk témája a 20. századi magyar boldogok, szent életű példaképeink voltak. A mindennapi szentmisék, és a csapatok feladatai …

Olvass tovább

Szent Antal nyolcad Kunszigeten (2022.06.13-20.)

Szent Antal ünnepe a kunszigeti hívek számára minden évben kiemelkedő helyet foglal el a liturgikus naptárban. A falu lakossága mindig nagy tisztelettel volt Szent Antal iránt. A háziállatok patrónusaként ismert szenthez sokszor fohászkodtak az állattartó gazdák dögvész idején, a falut sújtó 1831-es kolerajárvány kapcsán is kérték közbenjárását. A mai kápolna 1901-ben épült egy korábbi épület …

Olvass tovább

Úrnapja megünneplése Börcsön (2022.06.18.)

Szentháromság vasárnapja után következik az Egyház egyik legszebb, legünnepélyesebb eseménye: Úrnapja. Eredeti ünnepe a Szentháromság vasárnap utáni csütörtök, mivel azonban ez nálunk munkanap, így a hétvégén ünnepeljük az Eucharisztiát, az Oltáriszentséget, és teszünk hitet a Római Katolikus Egyházhoz tartozásunkról.

A 13. század óta jelentős ünnep, amelyhez hozzátartozik a szentmisét követő körmenet is. Ilyenkor a pap …

Olvass tovább

Elsőáldozás Börcsön (2022.05.15.)

Húsvét 5. vasárnapján 9 gyermek elsőáldozási ünnepe volt Börcsön a Szent Bertalan templomban.

A nagy napot megelőzően hittanosaink hűségesen és lelkiismeretesen készültek az első szentgyónásukra és szentáldozásukra. A szentségfelkészítő órákon lelkes érdeklődéssel és figyelmesen hallgatták, hogy az Úr Jézus mindannyiunk barátja akar lenni, aki soha nem hagy el bennünket, aki értünk adta önmagát. Jézussal találkozni …

Olvass tovább

Elsőáldozás Öttevényen (2022.05.01.)

Öttevényen május első vasárnapján 12 gyermek vette magához először az Oltáriszentséget.

A Keresztelő Szent János templomban az öttevényi, a kunszigeti és az abdai hittanosok szívükben-lelkükben felkészülten vágyakoztak a Jézussal való személyes találkozásra. Az ünnepi szentmisén izgatottan és áhítatos imádsággal várták, mikor vehetik magukhoz az Úr Jézus Szent Testét. Várakozásuk beteljesedett! A Vele való táplálkozás közös …

Olvass tovább

Bérmálás Öttevényen (2022.05.29)

Május 29-én Veres András megyéspüspök atya az öt egyházközségből az öttevényi templomban megjelent 16 fiatalnak kiszolgáltatta a bérmálás szentségét.